Επενδυτικές Σχέσεις

Η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, επιδιώκοντας την ορθή, ισότιμη και με διαφάνεια πληροφόρηση, έχει αναλάβει την δημιουργία αποτελεσματικών μεθόδων αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας και  των μετόχων της,  των χρηματιστηριακών αναλυτών και γενικότερα της ευρύτερης επενδυτικής κοινότητας. Στόχος της Διεύθυνσης  είναι η αύξηση της αξίας  των μετόχων της εταιρείας μέσα από την συστηματική ενημέρωσή τους και την συμβολή της στην ορθότερη κατανόηση της εταιρείας και των μελλοντικών της σχεδίων ανάπτυξης.

Ειδοποίηση με email

Email
Ημέρες
Ιανουάριος
26

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies