Διοικητικό Συμβούλιο

A+ | A-

-Απόστολος Κορρές: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος/ εκτελεστικό μέλος

-Γεώργιος Τενεδιώτης: μέλος – γραμματέας/ εκτελεστικό μέλος

-Jun Dries Mulder: μέλος/ μη εκτελεστικό μέλος

-Ιωάννης Νικολακόπουλος: μέλος / μη εκτελεστικό μέλος/ ανεξάρτητος

-Πέτρος Κατσούλας: μέλος/ μη εκτελεστικό μέλος/ ανεξάρτητος


Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies