Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 6-MHNO 2017

Press Release
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Παρουσίαση Αναλυτών

Ορκωτοί Λογιστές

A+ | A-

 

PwC

Ανώνυμη Ελεγκτική εταιρεία

Λ. Κηφισίας 268,
153 32 Χαλάνδρι

Αθήνα

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Δημήτρης Σούρμπης
ΑΜ ΣΟΕΛ 16891

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies