Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 12-ΜΗΝΟ 2016

Press Release
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Παρουσίαση Αναλυτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

A+ | A-
Τύπος Έτος Μήνας  
05-04-2017
Αποτελέσματα 12M 2016
05-04-2017
Οικονομικό Ημερολόγιο
13-03-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3356/2007 - Ορθή Επανάληψη
23-12-2016
Ανακοίνωση εξαγοράς της Backyard
22-12-2016
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007: γνωστοποίηση συναλλαγών
30-11-2016
Αποτελέσματα 9M 2016
28-11-2016
Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 22,5εκατ. ευρώ από την ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.
27-10-2016
Ανακοίνωση για γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3356/2007
31-08-2016
Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2016
09-06-2016
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
01-06-2016
Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2016
01-06-2016
Ανακοίνωση του κράτους-μέλους προέλευσης της Κορρές Α.Ε. Φυσική Προϊόντα
26-05-2016
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007: γνωστοποίηση συναλλαγών
24-05-2016
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007: γνωστοποίηση συναλλαγών
19-05-2016
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
05-05-2016
Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου από την Kορρές A.E.
15-04-2016
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007: γνωστοποίηση συναλλαγών
13-04-2016
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007: γνωστοποίηση συναλλαγών
12-04-2016
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007: γνωστοποίηση συναλλαγών
31-03-2016
Οικονομικό Ημερολόγιο 2016

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies