Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 6-MHNO 2017

Press Release
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Παρουσίαση Αναλυτών

Μετοχική Σύνθεση

A+ | A-

 

 
Μέτοχοι
 
%
Γιώργος Κορρές
  43,95
Arneta Ltd.
  14,12
Περικλής Σταματιάδης
6,25
Damma Holdings
  5,01
Free Float   30,67

 

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies