Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 6-MHNO 2017

Press Release
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Παρουσίαση Αναλυτών

Ο Όμιλος Με Μια Ματιά

A+ | A-

 

· Μακροπρόθεσμη εμπειρία στα Φαρμακεία,

  Βότανα και Ομοιοπαθητικά

· Καινοτόμες μέθοδοι εκχύλισης βοτάνων

· Επιτυχημένη και καινοτόμα ομάδα Έρευνας

  και Ανάπτυξης

 

· Μακροπρόθεσμες συνεργασίες με καλλιεργητές βιολογικών

  βοτάνων, τοπικές κοινότητες & αγροτικούς συνεταιρισμούς

 

· Χαρτοφυλάκιο 400 καινοτόμων φυσικών προϊόντων

· Σημαντική παρουσία σε 30 χώρες στην Ευρώπη,

  Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική

· >12.000 σημεία πώλησης διεθνώς

· #2η θέση στο Φαρμακείο στην Ελλάδα

· 27% ετήσια μεσοσταθμική αύξηση στις διεθνείς

  πωλήσεις τα τελευταία 5 χρόνια (2006-2011)

· Πωλήσεις 11: 42,7εκατ. ευρώ

· EBITDA 11: 7,6 εκατ. ευρώ

· Ιδιόκτητες παραγωγικές μονάδες 13,000τμ

 

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies