Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 6-MHNO 2017

Press Release
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Παρουσίαση Αναλυτών

Θυγατρικές Ομίλου

A+ | A-

31/12/2014

Όνομα θυγατρικών, συγγενών εταιρειών και κοινοπραξιών Χώρα που δραστηριοποιείται Αντικείμενο εργασίας
Μέθοδος Πλήρους ενοποίησης
Kings and Queens Ltd. (100%) Ελλάδα Εμπορία καλλυντικών

Κορρές Ομοιοπαθητικά Α.Ε. (100%)

Ελλάδα Εμπορία ομοιοπαθητικών προϊόντων
District Two (50%) Γερμανία Εμπορία καλλυντικών, φαρμακευτικών και ομοιοπαθητικών προϊόντων

Φάρμακον Βορείου Ελλάδος Α.Ε.Β.Ε. (100%)

Ελλάδα Εμπορία καλλυντικών, φαρμακευτικών και ομοιοπαθητικών προϊόντων
Μέθοδος ενοποίησης καθαρής θέσης

Φύτο Τουέλβ (Phyto 12) Α.Ε. Εμπορίας Εκχυλισμάτων (24%)

Ελλάδα Εμπορία και διανομή φυτικών εκχυλισμάτων
Krokos Products (45%) Ελλάδα Παραγωγή και εμπορία προϊόντων με χρήση κρόκου
Milgauss Ltd. (16.70%) Κύπρος Επενδυτική δραστηριότητα
Korres North America Ltd. (16.70%) Η.Π.Α. Εμπορία καλλυντικών
Korres Retail UK Ltd. (50%) Μ. Βρετανία Εμπορία καλλυντικών

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies