ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

A+ | A-
Τύπος Έτος Μήνας  
25-06-2019
Ετήσια Οικονομική Έκθεση - 31 12 2018
24-04-2019
Ανακοίνωση
03-08-2018
Ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας «Κορρές Ανώνυμη Εταιρεία - Φυσικά Προϊόντα» από το Χρηματιστήριο Αθηνών
13-07-2018
Ανακοίνωση υποβολής αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών
13-07-2018
Ανακοίνωση Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης από την Κορρές Α.Ε. - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
13-07-2018
Ανακοίνωση Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης από την Κορρές Α.Ε.
06-07-2018
Τροποποίηση Ομολογιακού Δανείου
06-07-2018
Ανακοίνωση για γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007
05-07-2018
Ανακοίνωση ολοκλήρωσης του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών μετοχών της εταιρείας «Kορρές Ανώνυμη Εταιρεία - Φυσικά Προϊόντα» από την Εταιρεία «Nissos Holdings (CY) Ltd»
28-06-2018
Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης
18-06-2018
Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του αιτήματος της «Νissos Ηoldings (cy) ltd» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών μετοχών της εταιρείας «Κορρές Ανώνυμη Εταιρεία – Φυσικά Προϊόντα»
07-06-2018
Εκτακτη Γενική Συνέλευση - Πρόσκληση
17-05-2018
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Αποφάσεις
14-05-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»
26-04-2018
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Πρόσκληση
26-04-2018
Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2017
25-04-2018
Οικονομικό Ημερολόγιο του 2018
25-04-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»
24-04-2018
Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006
20-04-2018
Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies